Опитування

Опитування — це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Опитування бувають соціологічні, політологічні, маркетингові, психологічні - у залежності від предмету дослідження. У залежності від кількості опитуваних (вибірки, вибіркової сукупності) вони також можуть бути масовими, вибірковими, індивідуальними, експертними. Також використовується для вимірювання «громадської думки» з різних питань.

Останнім часом у нашій країні дедалі більше уваги приділяється розвитку інформаційного суспільства, а таке поняття як «інформація» займає дуже важливе місце у нашому житті. Що в свою чергу вимагає від кожного з нас підвищення рівня інформаційної культури, вміння швидко отримувати та професійно опрацьовувати інформацію. Відомими дослідниками багато уваги приділяється визначенню місця мережевих технологій в навчальному процесі та повсякденному житті.
Опитування ліцеїстів за темою дослідження.

Немає коментарів:

Дописати коментар